Monday, August 14, 2006

2006 生活係......生活係......
你唔可以改變天氣,但係可以改變心情;
你唔可以改變容貌,但係可以展現笑容;
你唔可以控制他人,但係可以掌握自己;
係你唔可以預知明天,但係可以把握今日;
係你唔可以樣樣勝利,但係可以事事盡力;
係你唔可以決定生命o既長度,但係你可以控制佢o既闊度。

生命中最可怕的,絕不是死亡,而是絕望。
生命中最大的神蹟,就是從絕望中找到希望!

2 comments: